ابرفروشگاه فایل های اورجینال لیمان-2

ابرفروشگاه فایل های اورجینال لیمان-2

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

جزوه خوردگی

جزوه خوردگی
جزوه کامل درس خوردگی به صورت دست نویس

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

جزوه فاکتور های انسانی و ارگونومی

جزوه فاکتور های انسانی و ارگونومی
جزوه کامل درس فاکتور های انسانی و ارگونومی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

جزوه احتمال

جزوه احتمال
جزوه کامل درس احتمال به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

جزوه اقتصاد خرد

جزوه اقتصاد خرد
جزوه کامل درس اقتصاد خرد به صورت تایپ شده

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

جزوه اقتصاد کلان

جزوه اقتصاد کلان
جزوه کامل اقتصاد کلان به صورت تایپ شده

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

جزوه برنامه سازی پیشرفته

جزوه برنامه سازی پیشرفته
جزوه کامل درس برنامه سازی پیشرفته به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

جزوه برنامه ریزی حمل و نقل

جزوه برنامه ریزی حمل و نقل
جزوه کامل درس برنامه ریزی حمل و نقل به صورت تایپ شده

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

جزوه ارزیابی کار و زمان

جزوه ارزیابی کار و زمان
جزوه کامل ارزیابی کار و زمان به صورت تایپ شده

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

جزوه سیستم عامل

جزوه سیستم عامل
جزوه کامل سیستم عامل به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

جزوه سیگنال سیستم

جزوه سیگنال سیستم
جزوه کامل سیگنال سیستم به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

جزوه پایگاه داده

جزوه پایگاه داده
جزوه کامل پایگاه داده به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

جزوه مدار منطقی

جزوه مدار منطقی
جزوه کامل مدار منطقی به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت ایمنی و بهداشت محیط کار

پاورپوینت ایمنی و بهداشت محیط کار
پاورپوینت ایمنی و بهداشت محیط کار

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی

پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی
پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی مناسب ارائه درس سیستم های اطلاعات مدیریت

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

پاورپوینت مدیریت بحران

پاورپوینت مدیریت بحران
پاورپوینت مدیریت بحران

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

سیستم های NC و CNC

سیستم های NC و CNC
پاورپوینت سیستم های NC و CNC

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی

سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی
پاورپوینت سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی مناسب ارائه درس اقتصاد مهندسی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت نمودار جریان کار

پاورپوینت نمودار جریان کار
پاورپوینت نمودار جریان کار مناسب ارائه درس تحلیل سیستم ها

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

پاورپوینت ثبات محل و تکنولوژی گروهی

پاورپوینت ثبات محل و تکنولوژی گروهی
پاورپوینت ثبات محل و تکنولوژی گروهی مناسب ارائه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

پاورپوینت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)
پاورپوینت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مناسب ارائه درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت جریان مواد و طراحی آن

پاورپوینت جریان مواد و طراحی آن
پاورپوینت جریان مواد و طراحی آن مناسب ارائه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان